Hopp til hovedinnholdet

Tildelinger

Nasjonal grunnstøtte

Driftstøtte til organisasjonene basert på medlemstall, lokallag, utbredelse, aktivitet og gruppeplassering.

Internasjonal grunnstøtte

Driftsstøtte til organisasjonene basert på internasjonale aktiviteter.

Nasjonal prosjektstøtte

Støtte til prosjekter som bl.a. tar sikte på å utvikle organisasjonens arbeid. Den nasjonale prosjektstøtten ble avviklet i desember 2002.

Internasjonal prosjektstøtte

Støtte til prosjekter med internasjonalt tema og internasjonal deltakelse. Den internasjonale prosjektstøtten ble avviklet i desember 2002.