Hopp til hovedinnholdet

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD). Utvalgets hovedoppgave er å tildele tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdoms-organisasjonene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretariat for utvalget.

Fordelingsutvalget har syv medlemmer som oppnevnes av departementet. Lederen, nestlederen, to medlemmer og en vararepresentant oppnevnes på fritt grunnlag. Tre medlemmer og et varamedlem oppnevnes etter forslag fra organisasjonene. Minst to av disse skal være tilsluttet Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og være foreslått av LNU.

Fordelingsutvalget skal bl. a.:

  • kunngjøre og gi informasjon om tilskuddsordningen
  • tildele tilskudd i henhold til forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
  • forberede klagesaker, omgjøre vedtak eller oversende klagen til departementet
  • gi departementet råd i eventuelle spørsmål om tilskuddsordningene

Fordelingsutvalget er også pålagt å sørge for nødvendig kontroll med organisasjoner som mottar tilskudd i henhold til regelverket.

 
Navn Stilling  
Kristin Johnsrud leder Regelrådet
Per Hanstad nestleder Den Norske Revisorforening
Jonas Wasa Amin Farshchian utvalgsmedlem Kunnskapsdepartementet
Heidi Schau-Hvatum utvalgsmedlem Medietilsynet
Agnes Skagemo utvalgsmedlem Søndagsskolen Norge
Fredrik Vaaheim utvalgsmedlem Press
Adrian Kjølø Tollefsen utvalgsmedlem Mental Helse Ungdom
Qasim Bhatti varamedlem Øst Politidistrikt
Ann Helen Skaanes varamedlem Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Annika Fallsen Huhtala varamedlem Ung Kreft

Utvalgets instruks:

Instruks 2022

Utvalgets møteprotokoller:

Utvalgets årsrapporter:

Fordelingsutvalget avgir årsrapport til Barne- og familiedepartementet hvert år, i henhold til utvalgets instruks.

Årsrapporten inneholder bl.a. oversikt over utvalgets sammensetning, årets utvalgsmøter, tildeling av tilskudd, kort om kontroll (det lages egne kontrollrapporter), og saker av prinsipiell karakter.