Hopp til hovedinnholdet

Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD). Utvalgets hovedoppgave er å tildele tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdoms-organisasjonene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretariat for utvalget.

Fordelingsutvalget har syv medlemmer som oppnevnes av departementet. Lederen, nestlederen, to medlemmer og en vararepresentant oppnevnes på fritt grunnlag. Tre medlemmer og et varamedlem oppnevnes etter forslag fra organisasjonene. Minst to av disse skal være tilsluttet Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og være foreslått av LNU.

Fordelingsutvalget skal bl. a.:

  • kunngjøre og gi informasjon om tilskuddsordningen
  • tildele tilskudd i henhold til forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
  • forberede klagesaker, omgjøre vedtak eller oversende klagen til departementet
  • gi departementet råd i eventuelle spørsmål om tilskuddsordningene

Fordelingsutvalget er også pålagt å sørge for nødvendig kontroll med organisasjoner som mottar tilskudd i henhold til regelverket.

 
Navn Stilling  
Kirsti Marie Stokkeland leder Statens Helsetilsyn
Lasse Birkeland nestleder Noraudit DA
Lars Tore Flåten utvalgsmedlem Institutt for forsvarsstudier
Qasim Bhatti utvalgsmedlem Øst Politidistrikt
Agnes Skagemo utvalgsmedlem Søndagssskolen Norge
Signe Lindbråten utvalgsmedlem 4H Norge
Adrian Kjølø Tollefsen utvalgsmedlem Mental Helse Ungdom
Jonas Wasa Amin Farshschian varamedlem Kunnskapsdepartementet
Liv Hauge Norheim varamedlem Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Annika Fallsen Huhtala varamedlem Ung Kreft

Utvalgets instruks:

https://fordelingsutvalget.no/element_db/59/594-Instruks2018.pdf

Utvalgets møteprotokoller:

Utvalgets årsrapporter:

Fordelingsutvalget avgir årsrapport til Barne- og familiedepartementet hvert år, i henhold til utvalgets instruks.

Årsrapporten inneholder bl.a. oversikt over utvalgets sammensetning, årets utvalgsmøter, tildeling av tilskudd, kort om kontroll (det lages egne kontrollrapporter), og saker av prinsipiell karakter.