Hopp til hovedinnholdet

På denne siden finner dere lenke til skjemaer for søknad om nasjonal og internasjonal grunnstøtte etter Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2022 er satt til 15. september 2021 for begge tilskuddsordningene.

  • Alle organisasjonene skal levere søknad elektronisk gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets søknadsportal. 
  • Dere logger dere inn i portalen gjennom denne lenken: soknadsportal.bufdir.no.
    • Det finnes ett skjema for nasjonal grunnstøtte og ett for internasjonal grunnstøtte.
    • For å kunne fylle ut skjemaene må du logge deg inn via ID-porten.
  • Informasjon om hvordan dere bruker søknadsportalen finner dere på hjelpesiden til søknadsportalen.

Dere oppfordres også til å lese spørsmål- og svarsiden vår: spørsmål- og svarsiden.

Det er laget Excel-ark for å hjelpe dere med å holde oversikt over sentrale kurs og internasjonale aktiviteter:

Oversikt over sentrale kurs - grunnlagsåret 2022

Oversikt over internasjonale aktiviteter - grunnlagsåret 2022