Hopp til hovedinnholdet

Skjemaer

På denne siden finner dere lenke til skjemaer for søknad om nasjonal og internasjonal grunnstøtte etter Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er satt til 17. september 2018 for begge tilskuddsordningene.

Alle organisasjonene skal levere søknad elektronisk gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets søknadsportal - Insights Grants. Informasjon om hvordan dere bruker den nye søknadsportalen finner dere her: Hjelpeside til søknadsportal.

Dere logger dere inn i portalen gjennom denne lenken: soknadsportal.bufdir.no.

Dere oppfordres også til å lese spørsmål- og svarsiden vår: spørsmål- og svarsiden.

Tjenestene (skjemaene) krever at du logger deg inn via ID-porten.

Det finnes ett skjema for nasjonal grunnstøtte og ett for internasjonal grunnstøtte. Det er laget et Excel-ark for å hjelpe dere med å holde oversikt over sentrale kurs og internasjonale aktiviteter:
Oversikt over kurs og internasjonale aktiviteter - grunnlagsåret 2016
Oversikt over kurs og internasjonale aktiviteter - grunnlagsåret 2017
Oversikt over kurs og internasjonale aktiviteter - grunnlagsåret 2018

Fylkesoversikt for grunnlagsåret 2016:
Fylkesoversikt_grunnlagsaaret_2016 - word   
Fylkesoversikt_grunnlagsaaret_2016 - pdf
Fylkesoversikt_grunnlagsaaret_2016 - odf