Hopp til hovedinnholdet

Regelverket

For tilskuddsårene 2022-2024 blir denne tilskuddsordningen regulert av tre forskjellige forskrifter:

Tilskuddsårene 2022 og 2023

Tilskuddsårene 2024 og fremover

Under siden "Forskriften" ligger gjeldende forskrift med henvisninger til eksisterende presedenser. 

Fordelingsutvalget forvalter to forskjellige støtteordninger for frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner:

1. Nasjonal grunnstøtte (forskriftens §§ 5 - 20)

Alle organisasjoner som er støtteberettiget gjennom denne ordningen (se forskriftens § 2) kan søke om nasjonal grunnstøtte. Denne støtten gis på bakgrunn av syv variabler:

1. Antall medlemmer under 26 år som har betalt kontingent i grunnlagsåret (forskriftens § 6)
2. Antall tellende lokallag (forskriftens § 9)
3. Deltakerdager på sentrale kurs (forskriftens § 11)
4. Andel faste styremedlemmer av hvert kjønn i organisasjonens sentralstyre (forskriftens § 16, tredje ledd, a )
5. Andel faste styremedlemmer under 27 år i organisasjonens sentralstyre (forskriftens § 16, tredje ledd, b)
6. Andel tellende medlemmer i organisasjonen (forskriftens § 16, tredje ledd, c))
7. Grad av selvstendighet hos organisasjoner med mer enn 50 % tellende medlemmer i organisasjonen (forskriftens § 16, tredje ledd, d)

Søknadsfristen for nasjonal grunnstøtte er normalt 15. september hvert år. Du kan finne søknadsskjemaet ved å trykke på "Skjemaer". En brukerveiledning for utfylling av skjemaet vil du snart finne på denne siden.

2. Internasjonal grunnstøtte (forskriftens §§ 21 - 23)

Alle organisasjoner som oppfyller de generelle inngangskravene under §§ 13 og 14 (se forskriftens §§ 13 og 14) kan søke om internasjonal grunnstøtte (forskriftens § 21). Denne støtten gis på bakgrunn av aktiviteter representanter for organisasjonen har vært på i land utenfor Norge. Det gis ett poeng per deltaker på aktiviteter i Europa, og tre poeng per deltaker på aktiviteter utenfor Europa. Aktivitetene kan være internasjonale møter, seminarer, konferanser, studiereiser og delegasjonsreiser. Det finnes noen aktiviteter som ikke kan tas med i en søknad, og de er listet opp i forskriftens § 22.

Er det noe du lurer på med hensyn til regelverket? Prøv vår "spørsmål og svar"-side.