Hopp til hovedinnholdet

Søknadsskjemaene for tilskuddsåret 2023 er nå publisert i Bufdirs søknadsportal

Søknadsskjemaene for både nasjonal og internasjonal grunnstøtte 2023 er nå publisert i Bufdirs søknadsportal: https://soknadsportal.bufdir.no.

 Søknadsfristen er 15. september 2022 for både nasjonal og internasjonal grunnstøtte.

 

 Regelverket for tilskuddsåret 2023 finner dere på lovdata.no.

 

 Om søknadsskjemaet:

 

  •  Fra og med i år kan dere invitere andre til å samarbeide om å fylle ut søknadsskjemaet. Det gjør dere under fanen «Samarbeid» i skjemaet. Den dere inviterer til å samarbeide om skjemaet med må være registrert i søknadsportalen før dere kan invitere dem.
  • Det er likevel kun den som oppretter søknadsskjemaet som kan sende det inn. Vi minner da samtidig om at det etter forskriften er daglig leder eller styrets leder som skal sende inn søknaden, eventuelt en som styret har gitt fullmakt til å gjøre dette. Fullmakten må legges ved søknaden.
  • Vi presiserer at dere ikke trenger å være en bekreftet søker for å sende inn skjemaet.
  • Vi oppfordrer virksomhetsadministrator i organisasjonen om å logge seg inn i søknadsportalen og sjekke at e-postadressen til organisasjonen er korrekt. Hvem som er virksomhetsadministrator finner dere under fanen «Roller» i søknadsskjemaet. Hvis dere er en ny organisasjon som ikke har sendt inn søknad tidligere, trenger dere ikke bry dere om virksomhetsadministrator foreløpig.

 Ta kontakt dersom dere har noen spørsmål om søknadsprosessen.