Hopp til hovedinnholdet

Ny brukerveiledning til forskriften!

Sist endret 09.03.2011
Fordelingsutvalget har laget en ny brukerveiledning til forskriften.
Brukerveiledningen er sendt til alle organisasjoner som mottar støtte. Her håper vi organisasjonene skal finne svar på det meste de lurer på. Vi anbefaler sentralleddet i organisasjonene å sette seg godt inn i veiledningen. Den vil bli å finne under menyvalget skjemaer.