Hopp til hovedinnholdet

Kontrollrapporten for tilskuddsåret 2020 er publisert under Kontroll - Rapporter

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2023 er 15. september 2022

Søknadsfristen gjelder for både nasjonal og internasjonal grunnstøtte. 

Fordelingsutvalget minner om at søknader som kommer inn etter søknadsfristen kan avvises. Søknader som kommer inn etter fristen vil kun bli realitetsbehandlet dersom de kommer inn bare noen dager etter fristen og det ligger med en meget god grunn for fristoversittelsen.

Søknadsskjemaene vil bli tilgjengelige i Bufdirs søknadsportal i løpet av juni 2022.

Informasjonsmøter om endringer i forskriften

Fordelingsutvalget inviterer til informasjonsmøter om endringene i «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner».

Vi vil avholde et fysisk møte på Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17, Oslo, torsdag 10. februar 2022 kl. 13.00, og et digitalt møte på Teams fredag 11. februar kl. 13.00.

Ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Ny forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner trådte i kraft 18. januar 2022. Forskriften finnes på lovdata.no og gjelder fra og med grunnlagsåret 2022 for tilskuddsåret 2024 og fremover, samt for tilskuddsåret 2023 dersom man vil søke om etableringstilskudd og bruker 2022 som grunnlagsår.

Forskrift om tillegg forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner for tilskuddsårene 2022 og 2023 som følge av covid-19

Midlertidig forskrift om tilskuddsåret 2022 som følge av covid-19 er erstattet med «Forskrift om tillegg til forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner for tilskuddsårene 2022 og 2023 som følge av covid-19».

Forskriften finnes på lovdata.no og gjelder frå 17.12.2021 til 31.12.2023.