Hopp til hovedinnholdet

Nytt Excel-skjema for å holde oversikt over sentrale kurs og internasjonale aktiviteter

Det er lagt ut et oversiktsskjema for sentrale kurs og internasjonale aktiviteter i grunnlagsåret 2018 under "Skjemaer".

Endring i forskrift av 29. november 2007

Barne- og likestillingsdepartementet har vedtatt endringer i forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Forskriften ligger på Lovdata.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 15. desember 2017

Søknadsskjemaene blir tilgjengelige senest onsdag 15. november kl. 12.00. Vi gir dere ny beskjed når skjemaene er åpne i søknadsportalen til Bufdir. Vi oppfordrer igjen alle virksomhetsadministratorene om å oppdatere kontaktinformasjonen i portalen. Vi minner om at det ikke er krav om særattestasjon for revisor lenger.

Utbetaling av 2. halvdel av tilskudd for 2017

Vi satser på at 2. halvdel av årets tilskudd vil være på konto hos dere innen utgangen av juni i år. Tilskuddsbrevet, med endelig beløp for året, vil bli sendt senest 27. juni i år.

Ny postadresse

All post skal fra og med 4. mars 2013 sendes til Fordelingsutvalget, Postboks 2233, 3103 Tønsberg. E-post-adressen er fortsatt den samme: fordelingsutvalget@bufdir.no.