Hopp til hovedinnholdet

Velkommen til Fordelingsutvalget!

Fordelingsutvalget er et forvaltningsorgan underlagt Barne- og familiedepartementet, og har som hovedoppgave å tildele tilskudd til Norges frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner.

Ordningen består av nasjonal og internasjonal grunnstøtte.

Fordelingsutvalgets sekretariat er knyttet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir.)

Her finner du relevant informasjon om tilskuddsordningen, så som forskriften, søknadsskjemaer, spørsmål og svar, oversikt over tildelinger de siste årene, linker til forarbeidene til forskriften, kontrollmetoder m.m.

Dersom du har spørsmål, ros eller ris, er det fint om du sender oss en e-post. Gå til kontaktsiden.