Fordelingsutvalget

Fordelingsutvalget er et eget forvaltningsorgan direkte underlagt Barne- og likestillingsdepartementet (BLD). Utvalgets hovedoppgave er å tildele tilskudd til de landsomfattende barne- og ungdoms-organisasjonene. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er sekretariat for utvalget.

Fordelingsutvalget har syv medlemmer som oppnevnes av departementet. Lederen, nestlederen, to medlemmer og en vararepresentant oppnevnes på fritt grunnlag. Tre medlemmer og et varamedlem oppnevnes etter forslag fra organisasjonene. Minst to av disse skal være tilsluttet Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og være foreslått av LNU.Fordelingsutvalget skal bl. a.:

* kunngjøre og gi informasjon om tilskuddsordningen
* tildele tilskudd i henhold til forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
* forberede klagesaker, omgjøre vedtak eller oversende klagen til departementet
* gi departementet råd i eventuelle spørsmål om tilskuddsordningene

Fordelingsutvalget er også pålagt å sørge for nødvendig kontroll med organisasjoner som mottar tilskudd i henhold til regelverket.


Fordelingsutvalget (2015 – 2018)

NavnStilling
Kirsti Marie StokkelandlederStatens Helsetilsyn
Lasse BirkelandnestlederNoraudit DA
Jørgen KaurinutvalgsmedlemFellesforbundet
Bodil Rake LystruputvalgsmedlemOslo Kommune
Jonas Wasa Amin FarshchianutvalgsmedlemLandsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Signe Lindbråtenutvalgsmedlem4H Norge
Adrian Kjølø TollefsenutvalgsmedlemMental Helse Ungdom
Elin Hatlestad Kjeldstali varamedlemForut
Stian SelandvaramedlemNorges Speiderforbund
Benedikte Vivaas Kisevaramedlemtidligere Unge Funksjonshemmede


Her kan dere lese utvalgets møteprotokoller.Fordelingsutvalget avgir årsrapport til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet hvert år, i henhold til instruks. instruks2010

Årsrapporten inneholder bl.a. oversikt over utvalgets sammensetning, årets utvalgsmøter, tildeling av tilskudd, kort om kontroll (det lages egne kontrollrapporter), og saker av prinsipiell karakter.

(15/02/2018)