Informasjon om søknadsprosess for tilskuddsåret 2015

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har i et brev til LNU skrevet at de tar sikte på at søknadsfristen for tilskuddsåret 2015 blir 15. desember 2014.

Fordelingsutvalget vil gjøre alt for at de elektroniske søknadsskjemaene og revisors særattestasjon skal være klare i god tid før fristen, men må ta et lite forbehold om når forskriften er klar fra departementet.

Utvalget tar sikte på å gjennomføre et informasjonsmøte om den reviderte forskriften, samt et opplæringsseminar for nye organisasjoner og medarbeidere, så snart som mulig etter at vi får tilsendt forskriften. Vi håper at disse kan gjennomføres senest i midten av november 2014.

Utvalget gjør oppmerksom på at departementet har forutsatt at det ikke må samles inn nye data for grunnlagsåret 2013, og at de vil sørge for overgangsordninger som ivaretar denne forutsetningen.

Søknadsbehandling og utbetaling av tilskudd
Utvalget vil utbetale et a-konto beløp i slutten av januar 2015 til de organisasjonene som har søkt innen fristen og som fikk tilskudd for tilskuddsåret 2014. A-konto beløpet vil bli 50 % av tilskuddet som ble gitt for tilskuddsåret 2014. Søknadene vil bli behandlet fortløpende våren 2015, og utvalget håper å ha alle vedtak klare innen mai 2015. Unntaket vil være for de organisasjonene som søker om etablerings- og uttrappingstilskudd, der første utbetaling vil bli gjort så snart saksbehandlingen er sluttført.

Dersom det skulle være noen uklarheter eller andre spørsmål vedrørende søknadsprosessen for tilskuddsåret 2015, er det bare å ringe eller sende e-post til Fordelingsutvalgets sekretariat:

E-post: fordelingsutvalget@bufdir.no
Telefon 46 61 51 46 (Carl) eller 46 61 79 22 (Ellen)


(26/08/2014)