Print

Aktuelle linker vedr. § 38 - sanksjoner ved brudd på forskriften


34. Om krav om tilbakebetaling og motregning - Fra FUVs rapport om kontroll av beregningsgrunnlaget for nasjonal og internasjonal grunnstøtte 1996 Klikk her!

49. Om ettergivelse av gjeld i forbindelse med for mye utbetalt grunnstøtte – brev fra Fordelingsutvalget til UMN i forbindelse med klage på vedtak om å ikke ettergi gjeld, datert 15. februar 2006 og brev fra BLD til UMN med stadfesting av FUVs vedtak, datert 10. april 2006 - Klikk her!