Print

Aktuelle linker vedr. § 25 - oppbevaring av dokumentasjon for alle tellende medlemmers innbetalte årskontingent


28. Om søknad, kontroll og elektronisk signatur – Brev fra FUV til organisasjonene av 16.12.02 Brev 28

46. Om dokumentasjon for alle tellende medlemmers innbetalte årskontingent ved lokal innkreving - brev av 19.12.03 fra BFD til FUV - vedrørende forslag om å endre § 26 i forskriften Klikk her!