Print

Aktuelle linker vedr. § 15 - demokratisk oppbygging


30. "Forenkling av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner", høringsbrev fra BFD vedrørende ny forskrift fra og med tilskuddsåret 2003 - om demokratikrav - Klikk her!

20. Vedrørende demokrati, barneorganisasjoner og forretningsdrift – FUVs vedtak av 28.04.03 og brev av 22.07.03 til FMLB Brev 20