Print

Aktuelle linker vedr. § 14 - unntak i særskilte tilfelle


68. Om unntak fra kravet om 100 tellende medlemmer – fra BLDs følgebrev til forskriften av 29. november 2007