Print

Aktuelle linker vedr. § 9 - "har vedtekter"


37. Kravet til egne vedtekter som beskriver oppbygging av organisasjonen på lokalt nivå og kravene i § 14 (dagens § 12) - BFDs avgjørelse i klagesaken fra Det Norske Misjonsforbunds Ungdom 2001 Klikk her!