Print

Aktuelle linker vedr. § 6 - tellende medlem


13. Om medlemmer som er av et annet statsborgerskap enn norsk og er bosatt utenfor Norge - Avgjørelse av FUV i saken til Den Norske Turistforening 1999 Klikk her!

16. Om lokallag og medlemmer på Svalbard - Brev fra BFD til Ung Kirkesang 2000 Klikk her!

19. Om elektronisk signatur og elektronisk dokumentasjon – Brev fra FUV til Europeisk Ungdom av 27.02.03 Brev 19

26. Om et lokallag og medlemmer i lokallaget kan være medlem i flere organisasjoner - Fra protokoll fra 6. møte i Fordelingsutvalget 2003 sak 6.1.2 - ACTA - Barn og Unge i Normisjon Brev 26

83. Om lokallag og medlemmer i lokallaget kan være medlem i flere organisasjoner - BLDs avgjørelse i klagesak fra SongMission 2010

27. Om livstidsmedlemskap - Fra protokoll fra 7. møte i Fordelingsutvalget 2003 sak 5.4.8 - Norges Diabetesforbund Brev 27

40. Om å ha meldt seg inn i en organisasjon individuelt og frivillig - fra protokoll fra 5. møte i Fordelingsutvalget 2004 - Vedrørende oppgitt antall tellende medlemmer - Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) Brev 40