Print

Aktuelle linker vedr. § 2a)


24. Vedrørende frivillige organisasjoner og formålet med tilskuddsordningen – BFDs vedtak av oktober 2003 i klagesaken til Ungt Entreprenørskap Brev 24

44. Om interesseorganisasjoner for barn og ungdom i utdanning - fra protokoll fra 3. møte i Fordelingsutvalget 2004 - forespørsel om forhåndsgodkjenning av ELSA Norge Brev 44