Print

Aktuelle linker vedr. § 1


10. Kravet om at organisasjonene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, og lik rett til å velges til tillitsverv - BLDs følgebrev til forskrift av 29.november 2007

38. Kravet om at organisasjonene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer at alle tellende medlemmer som har fylt 15 år, har fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, og lik rett til å velges til tillitsverv – BFDs avgjørelse i klagesaken fra Norsk Luthersk Misjonssamband 2001 - Klikk her!

60. Om at det ikke gis dispensasjonsadgang fra kravet om fulle demokratiske rettigheter for alle tellende medlemmer – BLDs høringsbrev til forskriften av 29. november 2007

24. Vedrørende frivillige organisasjoner og formålet med tilskuddsordningen – BFDs vedtak av oktober 2003 i klagesaken til Ungt Entreprenørskap Brev 24

20. Om demokrati, barneorganisasjoner og forretningsdrift - Foreningen Musikk fra livets begynnelse – FUVs vedtak av 28.04.03 og utfyllende begrunnelse av 22.07.03 - Brev 20

25. Om babysanggrupper – Frelsesarmeen Barn og Unge -
Fra protokoll fra 7. møte i Fordelingsutvalget 2003 sak 7.3 Brev 25