Print

Aktuelle linker vedr. § 12, 2 - demokratisk oppbygging


67. Kriterier for mottak av basisbeløp – fra BLDs høringsbrev til forskriften av 29. november 2007.

30. "Forenkling av forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner", høringsbrev fra BFD vedrørende ny forskrift fra og med tilskuddsåret 2003 - om demokratikrav - Klikk her!

1. Barn og unges deltakelse i styrer i frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner - Brev fra Justisdepartementet til BFD 2000 Klikk her!

2. Om alder på styremedlemmer - Brev fra BFD til Norsk Skoleorkesterforbund 1996 Brev 2

10. Kravet om at organisasjonene må ha en demokratisk oppbygging som sikrer alle tellende medlemmer som har fylt 15 år fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen, og lik rett til å velges til tillitsverv - BFDs avgjørelse i klagesaken fra Norsk Luthersk Misjonssamband 2002 Klikk her!