Print

Aktuelle lenker verd. § 22 - internasjonale aktiviteter


50. Om definisjon av internasjonale aktiviteter – brev fra BLD til AUF vedr. klage på kontroll av internasjonal grunnstøtte 2005, datert 20. desember 2005 - Klikk her!

59. Om krav til lengden på en tellende internasjonal aktivitet - BLDs avgjørelse i klagesaken fra Det Norske Misjonsforbunds Ungdom (NmU) 2007