Print

Historikk


Historikken rundt tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner fra etterkrigstiden frem til Stensrud-utvalgets arbeid i forkant av den nye forskriften, kan leses i det følgende utdraget fra NOU 1997:1 - Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner.

Utdrag fra NOU 1997:1

For mer informasjon: