Print

Historikk

Historikken rundt tilskuddsordninger til barne- og ungdomsorganisasjoner fra etterkrigstiden frem til BUO-utvalgets arbeid kan du lese mer om under:

Sammendrag av NOU 2006:13 - Fritid med mening
Utdrag fra NOU 1997:1

For mer informasjon:
St.meld. nr. 32 (1996-97) Om tilskuddsregler for barne- og ungdomsorganisasjonene
NOU 1997: 1 - Regelverk om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner
NOU 2006:13 Fritid med mening