Print

Tildelinger


Nasjonal grunnstøtte
Driftstøtte til organisasjonene basert på medlemstall, lokallag, utbredelse, aktivitet og gruppeplassering.

Internasjonal grunnstøtte
Driftsstøtte til organisasjonene basert på internasjonale aktiviteter.

Nasjonal prosjektstøtte
Støtte til prosjekter som bl.a. tar sikte på å utvikle organisasjonens arbeid. Den nasjonale prosjektstøtten ble avviklet i desember 2002.

Internasjonal prosjektstøtte
Støtte til prosjekter med internasjonalt tema og internasjonal deltakelse. Den internasjonale prosjektstøtten ble avviklet i desember 2002.