Skjemaer

Print Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 blir 15. desember 2017 for både nasjonal og internasjonal grunnstøtte.

Søknadsskjemaene blir tilgjengelige senest onsdag 15. november kl. 12.00.

 

************************************

På denne siden finner dere lenke til skjemaer for søknad om nasjonal og internasjonal grunnstøtte etter Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er satt til 15. desember 2017 for begge tilskuddsordningene.

Alle organisasjonene skal levere søknad elektronisk gjennom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets søknadsportal - Insights Grants. Informasjon om hvordan dere bruker den nye søknadsportalen finner dere her: Hjelpeside til søknadsportal.

Dere logger dere inn i portalen gjennom denne lenken: soknadsportal.bufdir.no.

Dere oppfordres også til å lese spørsmål- og svarsiden vår: spørsmål- og svarsiden.

Tjenestene (skjemaene) krever at du logger deg inn via ID-porten.

Det finnes ett skjema for nasjonal grunnstøtte og ett for internasjonal grunnstøtte.

Det er laget et Excel-ark for å hjelpe dere med å holde oversikt over sentrale kurs og internasjonale aktiviteter:
Oversikt over kurs og internasjonale aktiviteter - grunnlagsåret 2016
Oversikt over kurs og internasjonale aktiviteter - grunnlagsåret 2017

Fylkesoversikt for grunnlagsåret 2015:
Fylkesoversikt 2015 - word
Fylkesoversikt 2015 - odf
Fylkesoversikt 2015 - pdf