Print

Aktuelle linker vedr. § 9 - tellende lokallag


16. Om lokallag og medlemmer på Svalbard - Brev fra BFD til Ung Kirkesang 2000 Klikk her!

25. Om babysanggrupper – Frelsesarmeen Barn og Unge -
Fra protokoll fra 7. møte i Fordelingsutvalget 2003 sak 7.3 Brev 25

26. Om et lokallag og medlemmer i lokallaget kan være medlem i flere organisasjoner - Fra protokoll fra 6. møte i Fordelingsutvalget 2003 sak 6.1.2 - ACTA - Barn og Unge i Normisjon Brev 26

83. Om lokallag og medlemmer i lokallaget kan være medlem i flere organisasjoner - BLDs avgjørelse i klagesak fra SongMission 2010

43. Hva kan telles som tellende lokallag – Brev fra FUV til Frelsesarmeens Barn og Unge 2002 Klikk her!