Print

Utbetaling av 2. halvdel av tilskudd for 2017

Vi satser på at 2. halvdel av årets tilskudd vil være på konto hos dere innen utgangen av juni i år. Tilskuddsbrevet, med endelig beløp for året, vil bli sendt senest 27. juni i år.