Print

Tilskuddsbrev og utbetalingsanmodninger sendt 11. februar

Tilskuddsbrevene til både nasjonal og internasjonal grunnstøtte 2013 ble sendt 11. februar. Tilskuddet er forhåpentligvis på deres konti innen 3 uker.