Print

Tilskuddet fordeles og utbetales i løpet av uke 6


Tilskuddet til organisasjonene i gruppe 1 og 2 blir fordelt og sendt til utbetaling i uke 6.

For organisasjonene i gruppe 3 blir det utbetalt en A-konto utbetaling basert på 50 % av tilskuddet i 2005. Årsaken til dette er at Fordelingsutvalget ønsker å se nærmere på tilskuddet til denne gruppen.

Tilskuddet til organisasjonene på etableringstilskudd blir fordelt og utbetalt fra og med uke 6.

Den internasjonale grunnstøtten blir fordelt og utbetalt senest i uke 7.