Print

Tildeling av grunnstøtte 2004

Tildelingen av nasjonal og internasjonal grunnstøtte 2004 blir foretatt i uke 7 (andre uken i februar).