Print

Staus på fordeling av grunnstøtte 2008

Første fordeling av støtte til internasjonalt arbeid er foretatt, og vil bli lagt ut under tildelinger. Organisasjonene skal ha tilskuddet på konto i løpet av uke 17.

Første fordeling av støtte til nasjonalt arbeid vil foretas i løpet av uke 18.