Print

SUAK skiftet navn til BUFA


Statens Ungdoms- og Adopsjonskontor (SUAK) heter fra og med 1. juni 2002 Barne-, Ungdoms- og Familieforvaltningen (BUFA). Navneskiftet kommer som en følge av det utvidede arbeidsfeltet til kontoret. BUFA har i dag ansvar for godkjenning av alle internasjonale adopsjoner, utveksling mellom ungdom i Norge og i EU/EØS-landene, informasjon til barn og ungdom, og sekretariat for Fordelingsutvalget, i tillegg til tilskudd til frivillige organisasjoner som har en klar familie- eller likestillingsprofil, og tilskudd til frivillige organisasjoner og andre som har som målsetting å støtte og styrke familien gjennom samlivskurs. BUFA har også ansvar for saker som gjelder billighetserstatninger. For mer informasjon se www.bufa.no.