Print

Søknadsskjema

Departementet arbeider fortsatt med nytt regelverk. Fordi dette ikke er ferdig ennå, vet vi ikke hva som vil skje for søknadsåret 2007. Dermed blir det ikke lagt ut søknadsskjemaer ennå. Vi vet heller ikke når søknadsfristen blir.

Vi vil legge ut mer informasjon så snart vi hører fra departementet.