Print

Søknadsfristen utsatt til 1. november 2012

Fordelingsutvalget beklager at søknadsskjemaene ikke er tilgjengelige ennå. Vår leverandør sier at de publiseres på Altinn med det aller første. Likevel ser Fordelingsutvalget at fristen 15. oktober vil gi organisasjonene for liten tid til å registrere informasjon. Fristen utsettes derfor til 1. november. Vi oppfordrer organisasjonene til å følge med på nyhetssiden for mer informasjon. Spørsmål- og svarsiden og skjemasiden oppdateres også fortløpende med hjelp til elektronisk søknad.