Print

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 17. september 2018


Fristen gjelder for både nasjonal og internasjonal grunnstøtte.

Dere må logge dere inn i søknadsportalen vår: https://soknadsportal.bufdir.no for å kunne sende inn søknaden.

Gå til "Skjemaer" for å finne mer informasjon om søknadsprosessen.