Print

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2018 er 15. desember 2017

Søknadsskjemaene blir tilgjengelige senest onsdag 15. november kl. 12.00. Vi gir dere ny beskjed når skjemaene er åpne i søknadsportalen til Bufdir. Vi oppfordrer igjen alle virksomhetsadministratorene om å oppdatere kontaktinformasjonen i portalen.

Vi minner om at det ikke er krav om særattestasjon for revisor lenger.