Print

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2017 blir 1. november 2016

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2017 blir 1. november 2016 for både nasjonal og internasjonal grunnstøtte.

Det blir ett søknadsskjema for nasjonal grunnstøtte og ett for internasjonal grunnstøtte, men forenklet søknadsordning for de som søker om begge tilskuddene.


Etter lange overveielser har vi kommet til at dere ikke lenger skal fylle ut informasjon om hvert enkelt kurs eller internasjonal aktivitet i søknadsskjemaet. I stedet vil vi lage Excel-ark som dere kan bruke til å føre en oversikt for dere selv, men som dere må fremvise i forbindelse med kontroll. Arket vil bli sendt ut til dere når søknadsskjemaene er klare, og legges også på vår hjemmeside.

Søknadsskjemaene blir tilgjengelige i løpet av denne uken på http://www.fordelingsutvalget.no/Skjemaer/. Vi vil sende en ny e-post når skjemaene er klare.

Det er ikke lenger mulig å søke gjennom Altinn, og alle må nå bruke vårt nye søknads- og saksbehandlingssystem Insights Grants. Vi vil arrangere et informasjonsmøte om de nye søknadsskjemaene, forhåpentligvis i neste uke. Presentasjonen vil foregå på et konferansesenter i sentrum av Oslo, men vil også bli streamet live på Internett. Presentasjonen vil så bli liggende på nettet slik at dere kan se den igjen ved senere anledninger. Vi vil sende en ny e-post med nærmere informasjon om og påmelding til informasjonsmøtet i løpet av uka.

Mer om Insights Grants for de som vil begynne å gjøre seg kjent med systemet nå:

For at dere skal kunne sende inn søknader med det nye systemet, må dere opprette en bruker og sette en person som administrator. Veiledning til dette finner dere nedenfor. Det er svært viktig at dere leser hele denne veiledningen nøye før dere logger inn i systemet første gang. Vi anbefaler at administrator er en som kjenner virksomheten godt og sitter sentralt plassert, som styreleder, generalsekretær eller daglig leder.

Bufdir har laget en hjelpeside med utfyllende informasjon om systemet og hvordan innsending og oppfølging av søknader nå vil fungere: http://www.bufdir.no/Tilskudd/Hjelpeside_soknadsportal/

Hvordan opprette en bruker

For å registrere en bruker må dere gjøre følgende:
1) Den som skal være administrator for dere (se hjelpesiden), må gå inn på denne adressen: http://soknadsportal.bufdir.no.
2) På siden vil en person hos dere få anledning til å logge seg inn via ID-porten.
3) Når vedkommende er pålogget ID-porten, kan hen opprette en bruker på deres virksomhet. Når brukeren er opprettet, skal dere oppgi en kode – denne koden er SSBitDoN og skrives inn i feltet «administratorkode» på siden som heter «registrer brukerinformasjon».
4) Dere skal så legge inn organisasjonsnummeret for deres virksomhet, så ha dette klart.
5) Når brukeren er opprettet, vil dere se en side med den informasjonen vi har registrert på deres virksomhet. Denne informasjonen kan administrator oppdatere hvis det er noen feil. Hvis dere ikke får redigeringsmulighet, forsøk å logge ut og så logge inn på nytt.
6) Det er nå mulig å logge inn og ut av systemet ved å bruke ID-Porten. Administrator kan fylle ut søknader ved å klikke på utlyste tilskuddsordninger under fanen «Utlysninger». Les mer om hvordan andre enn administrator kan sende inn søknader og annen veiledning på våre hjelpesider.

Hjelp med registering og andre spørsmål

Ta kontakt med oss hvis dere trenger assistanse. Nederst på hjelpesiden finner dere telefonnumre og e-postadresser til kontaktpersoner i Bufdir og Fordelingsutvalgets sekretariat som dere kan kontakte for å få hjelp og veiledning til å bruke søknadssystemet.