Print

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2012 blir 1. november og på papir

Fordelingsutvalget beklager å måtte meddele at vi likevel ikke vil klare å få på plass elektroniske søknadsskjemaer for tilskuddsåret 2012.

Arbeidet med skjemaene er dessverre mer komplisert og tar lenger tid enn beregnet. Skjemaene vil være på plass til søknadsfristen for tilskuddsåret 2013, og vi vil bl.a. bruke de neste månedene til å teste ut skjemaene sammen med noen utvalgte organisasjoner.

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2012 blir dermed 1. november i år, og alle må levere søknadene på papir som tidligere. Søknadsskjemaene ligger under ”Skjemaer”. Det vil fortsatt stå 15. september på selve skjemaene, men det er altså 1. november som gjelder!

Ta kontakt med sekretariatet dersom det skulle være noen spørsmål!