Print

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2007 var 1. september 2006


Søknadsfrist for både nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd var 1. september 2006.

Søknadspapirer ble sendt ut i juni måned.

Skjemaer etc finner du også her