Print

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2006 blir 15. september


Etter innspill fra flere organisasjoner og grundige diskusjoner med departementet, er det nå bestemt at søknadsfristen for nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd for tilskuddsåret 2006 settes til 15. september.

Fordelingsutvalget vil sende ut søknadspapirer, med revisors særattestasjon, så snart departementet er ferdig med gjennomgangen av forskriftsrevisjonen.