Print

Søknadsfristen for 2013 er flyttet til 15. oktober 2012

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2013 for både nasjonalt og internasjonalt driftstilskudd er flyttet til 15. oktober 2012.

Fordelingsutvalget jobber med at søknadene skal sendes inn elektronisk.

Unntaket er de partipolitiske organisasjonene som skal søke om internasjonalt driftstilskudd - de må fortsatt søke på papir.