Print

Søknadsfristen 2012 utsatt

Fordelingsutvalget informerer om at søknadsfristen for søknad om både nasjonal og internasjonal grunnstøtte for tilskuddsåret 2012 flyttes fra 15. september 2011 til 1. november 2011.Årsaken til flyttingen er innføringen av elektroniske søknadsskjemaer.

Det vil fortsatt være mulig å sende søknaden på papir dersom dere ønsker det, men vi håper flest mulig vil benytte seg av den nye løsningen. Vi vil arrangere et informasjons-/opplæringsseminar i god tid før søknadsfristen.

Dersom det skulle vise seg at vi ikke blir ferdig med de elektroniske skjemaene innen 1. november, vil fristen for organisasjonene som søker om tilskudd etter §§ 13 og 14, uttrapping og internasjonal grunnstøtte, bli 1. desember eller 15. januar. Dersom dette skjer vil disse organisasjonene motta et a-kontobeløp i januar 2012 tilsvarende 50 % av tilskuddet i 2011. Søknadsfristen for etableringstilskudd vil uansett bli 1. november, men organisasjonene må da søke på papir, som før. Vi vil informere om dette senest 1. oktober i år.