Print

Søknadsfrist grunnstøtte og innføring av nytt regelverk

Barne- og likestillingsdepartementet går inn for å innføre et nytt regelverk for grunnstøtte til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som skal gjelde fra og med tilskuddsåret 2008.

Departementet arbeider nå med et utkast til ny forskrift, som vil bli sendt ut til alle barne- og ungdomsorganisasjonene på høring i løpet av juli og med en høringsfrist 1. oktober. Det tas sikte på å ha en ferdig forskrift i desember 2007, med søknadsfrist den 1. februar 2008 for tilskuddsåret 2008. Dette betyr at den ordinære søknadsfristen for nasjonal og internasjonal grunnstøtte den 1. september faller bort. Et á kontobeløp vil etter innsendt søknad i februar 2008 bli utbetalt organisasjoner som i dag er innenfor tilskuddsordningen for grunnstøtte. Dette vil deretter bli motregnet organisasjonenes tilskudd etter det nye regelverket.