Print

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2015 blir 15. januar 2015


Søknadsfristen for tilskuddsåret 2015 for både nasjonal og internasjonal grunnstøtte blir 15. januar 2015. Søknadsskjemaene blir lagt ut senest 15. desember 2014.

Vi minner om at det blir utbetalt et a-konto beløp tilsvarende 50 % av tilskuddet for tilskuddsåret 2014 i slutten av januar/begynnelsen av februar. Dette gjelder ikke organisasjoner som ikke fikk tilskudd i 2014 eller organisasjoner på etableringstilskudd.

Utvalget vil gjennomføre et informasjonsmøte og opplæringsseminar i begynnelsen av desember i år. Foreløpig tidspunkt er onsdag 10. desember, men datoen avhenger av når forskriften er klar fra departementet. Vi vil komme tilbake med tid og sted så snart dette er klart.

Særattestasjon for revisor for tilskuddsåret 2015 er lagt ut under "Skjemaer/Papirskjemaer". Siden departementet har informert om at alle endringer i bestemmelsene som gjelder grunnlagsdokumentasjon i den reviderte forskriften vil bli omfattet av overgangsregler, er særattestasjonen nesten identisk med attestasjonen for tilskuddsåret 2014. Det er imidlertid gjort to tilføyelser: 1) revisor skal krysse av for om han/hun har lest veilederen for særattestasjonen, og 2) revisor skal svare på ett spørsmål vedrørende organisasjonens årsregnskap.

Overgangsreglene innebærer at organisasjonene skal bruke den samme definisjonen for tellende medlemmer, lokallag og sentrale kurs som er i forskriften for i år (2014). Dermed kan organisasjonene telle medlemmer, tellende medlemmer, tellende lokallag og deltakerdager på sentrale kurs på samme måte som dere gjorde for tilskuddsåret 2014, og trenger heller ikke innhente annen medlemsdokumentasjon, årsrapporter eller kursdokumentasjon enn den som ville ha blitt innhentet dersom det ikke hadde vært en forskriftsrevisjon.