Print

Søknadsfrist for tilskuddsåret 2005 er 1. september 2004


Søknadspapirer er sendt organisasjonene i ordningen, men finnes også under "Skjemaer" på denne hjemmesiden.

Henvendelser, med spørsmål vedrørende søknadspapirer og vedlegg, kan stilles til Finn Kvåle (24 04 40 18) eller Carl F. Gjerdrum (24 04 40 19).