Print

Revisors særattestasjon 2012

Mange organisasjoner lurer på hvordan revisor skal fylle ut og bekrefte punktene 1.10, 2.2, 3.2 og 5.2 i særattestasjonen i år. For søknadsåret 2012 godtas en bekreftelse av de opplysningene dere skal legge inn i søknaden. Revisor kan for eksempel bruke en kommentar som, "når det gjelder punkt 1.10, 2.2, 2.3, 3.2 og 5.2 så er bekreftelsen bygget på utkast til søknad (ikke signert) og fremlagt dokumentasjon."

For senere år vil organisasjonene kunne delegere leserettighet til revisor i Altinn. Når dere har fylt inn data i søknaden kan hun/han gå inn og se hva dere faktisk har fylt ut.