Print

Revisjon av forskriften – endring av søknadsfrist for 2015

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i oppdrag å revidere «Forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner».

Forslag til revidert forskrift skal sendes til BLD innen fredag 13. juni 2014, og BLD tar sikte på at revidert forskrift skal bli gjeldende fra 2015.

Det betyr at Fordelingsutvalget må vente med å legge ut søknadsskjemaer og særattestasjon for revisor for tilskuddsåret 2015 til ny forskrift er på plass. Det betyr også at søknadsfristen for 2015 mest sannsynlig blir flyttet fra 15. september 2014 til senere på året. Vi vil gi ytterligere informasjon så snart vi vet noe mer.

Fordelingsutvalget vil også avlyse opplæringsseminaret den 28. mai (se egen nyhetssak).