Print

Orientering om endring i Fordelingsutvalgets praksis rundt dokumentasjon ved søknadsbehandling og kontroll

Organisasjonene vil om kort tid motta brev fra Fordelingsutvalget. I dette vil utvalget gjøre rede for en endring av praksis rundt dokumentasjon ved søknadsbehandling og kontroll. Brevet er også lagt ut i presedensarkivet.