Print

Opplæringsseminaret 28. mai avlyst

Fordelingsutvalget avlyser opplæringsseminaret den 28. mai 2014.

Årsaken til dette er at forskriften om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner skal revideres (se egen nyhetssak). Vi vil komme tilbake med ny dato for opplæringsseminar når forskriften er klar. Det vil da også bli avholdt et informasjonsmøte om eventuelle endringer i forskriften.