Print

Opplæringsseminar 2016

Fordelingsutvalgets årlige opplæringsseminar vil i år bli avholdt onsdag 15. juni, kl. 11.00 – 15.00. Seminaret blir avholdt i Holdberg Terrasse Kurs- og Konferansesenter i Stensberggata 25-27, Oslo, 1. etg.

Påmelding foretas via denne lenken: Påmelding.

Påmeldingsfristen er mandag 6. juni.

Opplæringsseminaret er en grunnopplæring i regelverket om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. Det er først og fremst rettet mot nyansatte i organisasjonene og nye organisasjoner i ordningen, men alle som ønsker å delta er velkomne. Vi oppfordrer alle organisasjonene til å delta jevnlig på opplæringsseminaret. Ved siden av en grundig gjennomgang av regelverket vil vi gjennomgå mer om dokumentasjonskrav, gi tips om innhenting, oppbevaring og kvalitetssikring av grunnlagsdokumentasjon, og si litt om vår gjennomføring av kontroll mm.

Organisasjoner som har sitt hovedsete utenfor Oslo får dekket reiseutgifter for én person.