Print

Nytt direktorat for sekretariatet

Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen (BUFA) ble 1. juli 2004 slått sammen med Statens Barnevern og Familievern (SBF) til et direktorat. Direktoratet heter Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Fordelingsutvalget vil ha samme postadresse som før, og sekretariatet vil fortsatt bli værende i Universitetsgata 7.

Nye e-postadresser finnes under "Kontakt".